Teisinė informacija

teisinė informacija

Žemė, teritorijų planavimas, statyba, remontas, rekonstravimas, patalpų paskirties keitimas

  • Lietuvos Respublikos žemės įstatymas – daugiau
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas – daugiau

Apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir atsiskaitymo tvarka

  • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – daugiau
  • Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo – daugiau